MyLoyal Handelsbetingelser 2019

 

I. Vilkår og betingelser ("aftalen")

Denne mobile applikation ("MyLoyal-appen") giver dig ("du") mulighed for at kommunikere (som defineret nedenfor) via MyLoyal-appen ("tjenesten") med Kunden ("kunden") og til at få rabatter og modtage nyheder. Når du kommunikerer via MyLoyal-appen, foregår det i henhold til de vilkår, der er fastsat i denne aftale.

1. BETINGELSER FOR BRUG

1.1. For at kunne bruge MyLoyal-appen skal du sørge for, at du: (i) har en fungerende enhed (som defineret nedenfor); (II) har en internetforbindelse.


1.2. Du må kun bruge software, der er gjort tilgængelig til brug i forbindelse med tjenesten ("software"). Du må ikke adskille nogen enkelt komponent i softwaren eller indarbejde den i dine egne programmer eller behandle en sådan softwarekomponent på nogen anden måde. Du må ikke – og du vil ikke – hjælpe, opfordre eller give nogen tredjepart tilladelse til at modificere, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille softwaren, hverken helt eller delvist, eller skabe produkter, der er afledt af softwaren.


1.3. Denne aftales løbetid begynder, når du påbegynder brugen af tjenesten og ophører, når du ophører med at bruge tjenesten.

2. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

2.1. Du anerkender, at alle patenter, varemærker, servicemærker, design, brugsmodeller, ikke-registrerede varemærker, forretnings- eller handelsnavne (herunder internet-domænenavne og e-mail-adresser), design, ophavsret (herunder ophavsret til udsendelser, computersoftware og databaser), rettigheder til halvlederprodukters topografi, database- og designrettigheder, opfindelser (herunder forbedringer af eller tilføjelser til opfindelser), opdagelser, knowhow og alle andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og rettigheder af en lignende eller tilsvarende karakter ("intellektuelle ejendomsrettigheder") på www.myloyal.com/da ("hjemmesiden"), MyLoyal-appen og -tjenesten, herunder MyLoyal-mærket, logoet og "get-up", community-funktioner, underliggende software og teknologi, samt alle oplysninger, forbrugerdata og andet materiale genereret af driften af hjemmesiden, MyLoyal-appen og -tjenesten tilhører MyLoyal eller dets licensgivere, og du må ikke erhverve eller påberåbe dig nogen rettighed, adkomst til eller interesse i det samme, og ej heller skal nogen goodwill tilfalde dig i kraft af denne aftale.

3. ADGANG TIL TJENESTEN

3.1. MyLoyal driver tjenesten med det formål at give dig uafbrudt adgang. Du anerkender dog, at MyLoyal ikke er forpligtet til at sikre, at tjenesten er kontinuerlig, og at MyLoyal ikke er ansvarlig, når adgangen til tjenesten afbrydes (uanset om det er midlertidigt eller ej) uden varsel.


3.2. MyLoyal vil forsøge at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden og i MyLoyal-appen er korrekte. Du anerkender dog, at MyLoyal ikke er forpligtet til at opdatere materiale på hjemmesiden og i MyLoyal-appen eller at sørge for, at MyLoyal-appen er fejlfri og virusfri. Kunden er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om nyheder, kampagner og events.


3.3. Det forudsættes, at du har indhentet tilladelse fra ejerne af mobiltelefonen eller de håndholdte enheder (enhed(er)), der kontrolleres af, men som ikke ejes, af dig og til at downloade en kopi af MyLoyal- appen på enhederne. Du og de kan blive opkrævet af din og deres tjenesteudbydere for internetadgang via enhederne. Du påtager dig ansvaret i henhold til denne aftale for brugen af MyLoyal eller i forhold til enhver enhed, uanset om den ejes af dig eller ej.


3.4. Du vil være eneansvarlig for – for egen regning – at erhverve, installere, vedligeholde og opdatere alt tilslutningsudstyr, som kan være nødvendigt for din enhed med henblik på at oprette forbindelse til, adgang til samt bruge MyLoyal-appen som tilladt i henhold til denne aftale.

4. ANSVAR

4.1. Parternes ansvar over for hinanden for død, personskade, svigagtig gengivelse af urigtige oplysninger eller ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes ved lov, er ikke begrænset.


4.2. Omfattet af afsnit 4a. MyLoyal er ikke ansvarlig over for dig, hvad enten det er i henhold til kontrakt, erstatningsret, brud på lovbestemt forpligtelse, eller på anden måde, selvom det kunne forudses, hvis det opstår under eller i forbindelse med tjenesten, MyLoyal-appen eller hjemmesiden for: tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter; tab af goodwill; indirekte eller tilfældige tab eller tab af eller beskadigelse af data.
 

5. DATABESKYTTELSE

5.1. MyLoyal er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din sikkerhed. Alle de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, vil være minimale og vil blive behandlet i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, som er tilgængelig her.


6. DIVERSE
6.1. MyLoyal forbeholder sig ret til at ændre denne aftale fra tid til anden ved at ændre vilkårene og betingelserne i MyLoyal-appen. Når denne aftale ændres, vil de nye vilkår muligvis blive vist på skærmen i MyLoyal-appen, og du kan blive bedt om at læse og acceptere dem for at fortsætte din brug af tjenesten.


6.2. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne og tilsidesætter eventuelle tidligere aftaler mellem parterne. Ingen af parterne har påberåbt sig en mundtlig eller skriftlig gengivelse fra den anden part vedrørende denne aftale.


6.3. Denne aftale reguleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i den gældende kontraherende MyLoyal-enhed, og parterne underkaster sig den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i den gældende kontraherende MyLoyal-enhed.

7. ACCEPT

7.1. Ved at klikke på knappen "Accepter" anerkender du, at du accepterer vilkårene i denne aftale uden ændringer. Din fortsatte brug af tjenesten udgør din accept af denne aftale

 

Cookie og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger myloyal.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Ønsker du ikke, at vi indsamler dine oplysninger, kan du slette dine cookies her. Nedenfor kan du læse om, hvilke informationer der indsamles og hvordan de bruges, samt hvem der har adgang til oplysningerne.

Cookies

myloyal.dk benytter ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Det er altid muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

 

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter myloyal.dk indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, når du eksempelvis kontakter os. 

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og  herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af myloyal.dk, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@myloyal.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

 

Myloyal ApS
Fiolstræde 19, 4, 1171

1171 København K

CVR. 37100196
Telefon: 60 48 39 72
Email: info@myloyal.dk

© 2020 MyLoyal ApS